Прогрес. Заедно!

Сътрудничество при откриване на арт-галерия

Вижте как екип от артисти заедно намират креативна идея преди откриването на арт-галерия. Атмосферата на работа, уменията и отпразнуването на резултатите - всичко е от значение!