Прогрес. Заедно!

watermark 172.jpg

Индекс за Социален Прогрес 2016

Открийте Индекса за Социален Прогрес за 2016 и мястото на България в него.

Индекс за Социален Прогрес 2016

 

Открийте глобалните резултати от Индекса за Социален Прогрес в интерактивната графика по-долу.
Прочетете повече в списание И.Д.Е.И.