Прогрес. Заедно!

Тенденции в бъдеще време

След като разгледахме някой мега-тенденции в съвременното общество, които дават отражение върху редица човешки дейности и поведения, е време да разгледаме някои идеи/философии/течения, които едва сега набират скорост. Някои от тези идеи се зараждат с цел да се дадат глобални отговори на въпросите, поставени от съвременното комплексно общество, а други са по-скоро последица от технологичното развитие и социалното развитие в западните общества.

Тази опростена формулировка обаче не бива да ни заблуждава – във всяка една идея, спомената по-долу, прозира определена логика, която лесно може да се пресъздаде в множество икономически отрасли. Освен фундаменталния характер на тези сравнително нови понятия, те издават някои интересни и дори неочаквани черти на обществата и силите, които ги оформят. И въпреки че в България повечето биха прозвучали като сценарий от научно-популярен филм, отделни общности по света черпят вдъхновение и намират приложение за тези идеи.

• Биомимикрия
Биомимикрията е все по-широко разпространена в редица индустрии и отрасли, които откриват вдъхновение в природата, за да пресъздадат нейните модели в удобен за ползване от човека вариант. Това важи както за отделни елементи, като например резките на автомобилните гуми, така и за цели системи, като например организирането на мащабна евакуация. Колкото повече учените откриват за света, който ни заобикаля, толкова повече става ясно, че природата е дала отговори на някои от най-сложните инженерни и организационни предизвикателства пред съвременното общество. На теория всичко от повърхността на домашното канапе до комуникацията между земеделски дрони може да пресъздава вече съществуващи характеристики и модели на поведение сред животните или растенията. 

• Чиста индустрия
Чистата индустрия се задвижва от идеята за отделяне на възможно най-ограничено количество отпадъци, захранвайки се от собствените си продукти възможно най-дълго време. Тя включва дейности в сферата на информационните технологии, управлението на водите, енергетиката, производството на транспортни средства, земеделието, производството на осветителни тела и др. Благодарение на данните и технологиите, с които разполагаме в днешно време, е възможно създаването на широкомащабни инфраструктури, позволяващи сравнително голямо количество хора да живеят и да се предвижват без да оставят отпечатък върху природните ресурси. Това означава, че всяко нещо, което използва енергия, само си я създава и съхранява, а всеки генериран отпадък се превръща в суровина за нещо ново. Като цяло чистата индустрия се доближава до идеята за биомимикрия в по-голям мащаб, защото, както в природата, всички елементи в нея допринасят за постоянен кръговрат на енергията и ресурсите. Това се постига чрез ефективно възползване от възобновяемите източници на енергия и от рециклирането на човешки отпадъци. Освен това тя е мотор за икономически растеж, тъй като създава работни места с висока добавена стойност в политиката, науката, инженерството, производството и бизнеса. 

• Хакерство 
Хакерството се заражда като суб-култура, която противно на популярните схващания, е следствие на градивна и креативна дейност. Появява се в Масачузетския Технологичен Институт и отговаря на интелектуално и творческо предизвикателство за преодоляване и заобикаляне на ограничения пред разширяването на способностите на системата, в чиято работа има ограничения. Което всъщност означава да разбираш нещо толкова добре, че да си способен да го разбиеш, за да го усъвъшенстваш. С глобални тенденции като разпръскването на информация все повече и повече хора имат възможността да разполагат с експертни знания в области, за които дори нямат диплома. По този начин те разполагат с възможността да направят научно откритие, изобретение или да създадат някаква друга форма на прогрес, заобикаляйки пречките, с които се сблъскват хората, свикнали да ги взимат за даденост. Хакерството се захранва от идеята за отворен код и прозрачност на инфорацията, защото именно те дават възможността на всеки да е активен в търсенето на решения за всякакви проблеми. В днешно време хакерството успешно се използва в сфери, които се разпростират от генното инженерство до градоустройството.

• Телеприсъствие
Телеприсъствието е една тенденция, породена от глобализацията и недостигът на физическо време, за да сме навсякъде, където трябва да бъдем. Технологията е това, което позволява тази тенденция да набира все по-голяма скорост, давайки възможността на милиони хора по света да са заедно, въпреки дистанцията между тях. Независимо дали говорим за лична употреба на Скайп или професионални конферентни връзки, всеки човек може да присъства някъде, където де факто не е, за да сподели емоции, мисли и чувства. С напредването на технологиите телеприсъствието дори ще позволява интерактивност, включваща разширена реалност, холограма, физическо взаимодействие с предмети, предаване на миризми, вкусове и т.н. Общественото поведение и възприемането на телеприсъствието ще бъде интересен обект за наблюдение и ще даде нови насоки за развитие в законодателството, организирането на работата, личните връзки, образованието и предлагането на продукти.

• Икономика на местната екосистема/Local living economy 
Икономиката на местната екосистима е нов тип икономическо разбиране за това как обществото да създава стойност за себе си и включва понятия като „справедлива търговия“, „местно производство“ и „общостно благоденствие“. Тя е кръстоска между местен патриотизъм и устойчиво развитие с цел да се изграждат тясно специализирани общности, които развиват дейности с уникална добавена стойност за останалите групи в обществото. Така тяхното локално производство и ноу-хау ще бъде източник на търговски и бизнес връзки от нов характер – по справедливи, зачитащи културните различия и личностния принос на всеки за създаването на най-добрите възможни продукти и услуги. Философията зад такава икономика включва и идеята, че всеки ще се грижи по най-добрия възможен начин за ресурсите, които са под негов контрол, като в същото време ще може по-лесно да получава помощ и да се развива професионално благодарение на общността. Примери за тази тенденция са някои дейности като селския туризъм или професионалните социални мрежи от фрийлансъри в мрежата. Икономиката на местната екосистема освен всичко друго е идея, която се стреми да отстрани негативните последици от глобализирането на икономиката, които могат да се забележат в изсечените гори на Амазония или в цеховете с хиляди шивачки в Китай.

• Икономика на споделянето 
Икономиката на споделянето е още едно социално течение, което цели да уравновеси различни негативни последици от развитието на модерната икономика като създаде среда за споделяне на продукти и услуги от по-голям брой хора. По този начин всичко, което може да се използва от повече от един човек може да се превърне в продукт или услуга, за да се максимизира полезното му действие. Споделеното пътуване е широко разпространено в Западна Европа, където един човек, който пътува между А и Б дава възможност на още 3-ма човека, които имат нуждата да изминат това разстояние, да използват ресурсите, с които разполага, срещу заплащане. Ресурсите очевидно са неговата кола, свободни седалки и шофьорски умения. Ползите са, че за едно и също усилие шофьорът намалява разходите си, колата превозва 4-ма вместо 1 човек, пътниците достигат целта си, а разходът на гориво е оптимизиран. Основна движеща сила зад икономиката на споделянето е не само прагматизмът да се използва нещо до край, но и човешката страна на преживяването. Създаването на контактни между хората и споделянето на сходни разбирания и ценности е търсен ефект, който обогатява участниците в споделянето. В свят, в който индивидуализмът взима превес, тази тенденция е крачка в обратната посока към колективизъм и човешка близост.

• Мобилност
Мобилността е явление, което съществува от много време, но чието влияние ще се засилва все повече и повече. Ефектите от глобализацията плюс развитието на технологиите създават т. нар. хиперсвързаност, която позволява на всеки да е достижим във всеки един момент от всяка точка на планетата. Това включва възможността за прекосяване на големи разстояния за все по-малко време като в същото време всеки може да разполага с основните удобства на дома си навсякъде, където отива – парите стават мобилни, работните места стават мобилни, услугите стават мобилни, събитията стават мобилни. Всичко е в състояние да се случи на произволно място на планетата. Например, в момента текат дискусии в английския футбол дали 2 кръга от местния шампионат да се провеждат на територията на САЩ. Влаковете-стрели пък дават възможност на хора, живеещи в Берлин, да ходят ежедневно на работа в Хамбург. В същото време физическите продукти възприемат все повече характеристики, които спомагат за честото преместване, а услугите остават налични независимо от географското местоположение на потребителя.

• Мониторинг на себе си
Мониторингът на собствените ни действия и развитие е свързан с конкретна психологическа нужда да оставяме добро впечатление и също така да търсим себереализиране (най-високото стъпало от пирамидата на Маслоу). Компаниите за електронни продукти въвеждат на пазара все повече и повече умни аксесоари и дори дрехи, които улесняват именно това – събиране на данни за собственото ни поведение, които стават лесни за интерпретиране. Независимо дали става въпрос за физическата ни дейност за подобряване на спортната ни форма, посещаването на любими места или представянето ни на публично място, джаджите по нас ни помагат да идентифицираме недостатъците, да проследим прогреса и да достигнем някакво желано ниво на поведение. Освен чисто суетната функция на тази тенденция, тя също така дава нови възможности за персонализирана медицина и помощ в спешни ситуации. Датчиците, които ще носим все повече и повече по нас, ще регистрират все повече и повече информация, а бързо наближаващият интернет-на-нещата ще позволява на все повече хора и предмети да реагират на нашето поведение. Това разбира се отваря огромни въпросителни пред това как  ще се измени човешкото поведение в тази нова среда и какви продукти и услуги ще могат да се развият, за да задоволят пазара от постоянно самоусъвършенстващи се потребители. 

• Умна инфраструктура
Умната инфарструктура е една комбинация от информационни технологии и управление на трафика, която си пробива път вследствие на безпрецедентно високите нива на хора и стоки, които във всеки един момент се предвижват в градска и извънградска среда. За да се реализира в пълния си потенциал, тя трябва да има капацитета да взима автоматизирани решения, базирани на огромно количество индивидуални данни, в среда на интегрирани траспортни артерии. Това означава, че тя ще е в състояние да интерпретира информацията за всеки пътник или стока като едновременно с това ще успява да оптимизира времето, разстоянието и енергията за пристигането им до крайната цел. Това би отнело огромни усилия в усъвършенстване на инфраструктурата и информационните системи, свързани с нея, но в същото време представлява един от основните отговори на предизвикателството, което поставя глобализацията и нарастващата мобилност. Количеството информация, която трябва да се обработва обаче ще изключи човешкия фактор от почти всичко, свързано с управлението на МПС-та за стандартно предвижване, тъй като никой няма да разполага с всеобхватно разбиране за транспортната система. С развитието на автономни превозни средства, човек ще се сдобие с допълнително свободно време, което ще може да инвестира в продуктивни дейности, забавление, почивка или нещо друго. Това отново отваря пространство за развитие на продукти и услуги за изцяло нов тип пазар на ниво инфраструктурни проекти или краен потребител.

committees-banner.jpg

• Бавно ядене 
Бавното хранене или Slow food е една идея, която противопоставя своите ценности на тези на бързото хранене. Тя е водена от желанието за висококачествена храна като символ за здраве, висок жизнен стандарт и силно регионално развитие. В днешно време бавното хранене е движение, което дори има политическа подкрепа и се доближава до идеите на икономиката на местната екосистема. В сърцето на тази тенденция откриваме подкрепата за екологично земеделие, семейни ниви, градинарството и справедлива търговия. Това създава предпоставки за микро земеделие, което до голяма степен отговаря на това, което нашите баби и дядовци са правели – а именно да си отглеждат храната и да си я готвят в домашни условия, използвайки традиционни рецепти. Качеството на домашно отгледаните продукти и удоволствието от домашно сготвената храна е част от по-обширна философия за повишаване на качеството на живот чрез възраждане на базовите човешки умения, които ни свързват със земята, която ни храни. Освен това бавното хранене, също както икономиката на споделянето, обръща особено внимание на нуждата от човешка близост и отчита факторът „с приятели на масата“ като начин за развитие на връзките в едно общество.

• Бавно образование 
Бавното образование е явление, което се противопоставя на съвременната стандартизирана образователна система. То черпи вдъхновение от феномена „бавно хранене“ и споделя много от неговите ценности – търсене на качество, заздравяване на културните връзки и максимално адаптиране спрямо индивида. Така вместо учениците да са задължени да се движат с една и съща скорост и да отговарят на едни и същи критерии, поставени от стандартни изпити, те имат свободата да учат по начина, който е най-подходящ за тях, и по темите, които са им най-интересни. Подобни методи намират място във финландската образователна система, която е един от пионерите в областта, и вече дава резултати, които я превръщат в пример за подражание. Средните нива на квалификация са далеч над тези в останалия свят като в същото време преминаването от учебна среда към професионална реализация е изключително ефективно и гладко. 

• Простота по желание 
Простотата по желание е тенденция, която обхваща потребителските нужди в широк спектър от приложения. Успехът на опростения до минимализъм скандинавски дизайн е едно от проявленията ѝ и се отнася най-вече до външния облик на предметите. Разработването на семантичен уеб, базиран на смисъла на съдържанието, а не на формата му, е съвсем друго нейно проявление. Тенденцията обаче се разпростира по-надалеч, включвайки самото боравене с предмети и интерфейси, които трябва да са в състояние да правят точно това, което потребителят иска, без да го претоварват с излишни движения, решения или информация. Именно претоварването с информация е това, което поражда тази нужда от опростеност. Въпреки че живеем във времена, в които на практика всичко може да има поне 2 дисплея, множество настройки и подробни менюта, потребителят търси естетика и ползваемост. Това превръща дизайнът в един от водещите фактори за успех на съвременните продукти и резултатите на Apple например го доказват. Тази констатация предначертава пътя за развитие на дизайна като основен източник на стойност за потребителя като едновременно с това е и основен фактор в оформянето на потребителското поведение.

• Електронно жителство 
Това явление вече е съвсем реално и напълно възможно в Естония и най-вероятно скоро ще бъде достъпно и в други държави. То представлява една от ключовите концепции в интегрирането на държавните функции и интернет като това предоставя неотъпкани пътеки пред развитието на информационните технологии, използването на интернет за лични и професионални нужди, законодателството, образователната система, здравеопазването, достъпа до информация и т.н. То води и до едно доста отчетливо разделение между капацитета на една държава да предоставя качествени услуги и нейното териториално развитие или географско местонахождение. Разбира се, че използването на родните правителствени интернет услуги сигурно ще доведе до по-удобно взаимодействие с институциите, когато става въпрос за данъци, здравеопазване и гласуване, но в хиперсвързания свят, в който скоро ще живеем, ще използваме тези държавните е-услуги, които са ни най-удобни независимо от местожителството ни. Когато един човек е в състояние да регистрира фирма за 3 минути с испанското си е-жителство и да регистрира кола за 1 минута с японското си е-жителство, правителствената политика ще заприлича повече на пазар за интернет услуги в търсене на възможно повече потребители. 

Съставеният списък с тенденции, които започват да се налагат в обществото, не претендира за изчерпателност и меродавност. Многоядреното общество на днешния ден ще направи така, че тези идеи да се наложат много бързо в определени общности, докато в други среди ще се наблюдават различни тенденции и социални поведения. Интересно е обаче да се наблюдават силите, които оформят обществените процеси, и мотивите за промяна, които съвременния човек търси.

Естествено, развитието на технологиите е един фактор, които предопределя образуването на нови навици и поведения. Но една голяма част от причините за изграждането на тези нови тенденции се крие в нуждата на индивида да отстрани проблемите на днешния свят. Търсенето на повече човешки контакти, по-качествени храна и образование, повече възможности за прилагане на знанието в практиката е това, което всъщност задвижва големи групи от хора да се променят и да променят света около себе си.