Прогрес. Заедно!

Студенти – консултанти по иновационен мениджмънт

Тази седмица приключи първото пилотно издание на Академията по Иновационен Мениджмънт, в която 3 екипа от студенти влезнаха в ролята на външни консултанти и предложиха насоки за развитие на Трелеборг България. По време на практиката участниците разработиха идеи за иновативни продукти от течен силикон, които да се произвеждат от завода на компанията в Перник. Те следваха метода на иновационната фуния в събирането на информация, генерирането на идеи и доказването на тяхната бизнес целесъобразност. 

Академията бе инициирана от Клубът по Управление на Знания, Иновации и Стратегии (КУЗИС) и Колеж МТМ, а Аз Управлявам участва с менторска подкрепа за един от екипите. В процеса на работа на всички участници бяха успешно приложени различни техники от Valkrea Project Deck. Сред тях бяха похвати като Радар на приоритетите, Значимост срещу трудност, Креативна матрица, Сторибординг и други. 

На финалната презентация студентите представиха по 2 концепции на представители на Трелеборг България и Трелеборг Германия. Иновативните решения варираха от санитарни продукти през електроника до медицински принадлежности. По този начин в рамките на един месец студенти от различни университети и специалности приеха предизвикателството и предложиха истински насоки за развитие в един малко познат отрасъл като този на производството на течен силикон. 

Подобни практики се провеждат от най-влиятелните образователни институти в световен мащаб. Те разполагат с ресурсите и капацитета да станат събирателна точка за създаване на стойност и генериране на знания в областта на иновациите. С пилотния си проект Академията по Иновационен Мениджмънт доказа, че този подход има потенциал за приложение в български условия с български компании и български студенти.