Прогрес. Заедно!

Storytelling - една история за разбирателството

Историята е първична форма на общуване за човека. Тя е вроденият ключ за разбиране на другите около нас и на света като цяло. Историите са естественият мост за предаване на информация между хората, а освен това успяват да ни задържат вниманието за повече от 2 минути. За да използват силата на историята като инструмент за въздействие върху публиката, в множество отрасли е въведен т. нар. storytelling - „разказване на истории“ или казано накратко „повествование“. Наученото в час по литература неочаквано може да се превърне в най-силното ви качество независимо дали сте в кино индустрията, маркетинг гуру или неопитен предприемач. 

Не вярвате? Опитайте! Започнете следващата презентация със „знаете ли, че...“ или пък с „когато се опитах да...“ вместо със „статистиката показва, че...“ Махнете таблицата с данни и факти и я заместете с 4 изречения за това през какви фази премина вашето изследване. Разкажете историята на вашата работа и ще впечатлите много по-лесно публиката ви, а тя ще ви се отплати с много повече запомнена информация за това, което е от значение. 

В бизнеса повествованието набира все по-сериозна скорост. Без завладяваща история за разказване вашият продукт, идея или марка са отхвърлени още преди да бъдат представени. Изследванията върху човешката психология разкриват тайните на нейното действие. Резултатите многократно показват, че поведението ни, страховете, надеждите и ценностите ни са дълбоко повлияни от историите, към които сме съпричастни.

Това е така, защото при навлизането в измисления свят на историята коренно се променя начинът, по който мозъкът ни преработва информацията. Когато четем сухи факти, сме нащрек за всякакви неточности и сме много по-аналитични и скептични във възприятията си. Освен това се изморяваме и губим концентрация, пренебрегвайки важна информация. Докато, когато сме погълнати от някаква история, способността ни да мислим самостоятелно намалява и се оставяме на историята да оформя нагласите ни. Колкото повече публиката е погълната от дадена история, толкова повече разказващият безпрепятствено може да ѝ предаде ценностите или идеите си. От друга страна това позволява да се пренебрегнат неточности или откровени грешки стига те да не прекъсват нишката на историята и да се вписват в преживяването. 

Силата на „имало едно време...“ е в това, че предизвиква емоциите. Логично изглежда историята да има по-малко въздействие от специфично създадените аргументи от типа причина-следствие, но практиката показва обратното. Не логиката, а преживяването е това, с което повествованието печели дори и в бизнеса. Причината е, че хората гледат на добрата история като на един хубав подарък без да усещат, че тя прокарва идеи и информация, които трайно ще се настанят в тяхното съзнание. 

Две са поуките от изследванията на психолозите. Първо, разказването на истории е инструмент, който няма равен на себе си що се отнася до убеждаване на околните. И второ, в свят, изпълнен с чудесни разказвачи на всякакви небивалици, всички ние трябва да се научим на интелектуална защита.