Прогрес. Заедно!

Раждане на български спортен автомобил

Зараждане на една идея.
Създаване на прототип.
Постоянно подобряване.
Разработване на краен продукт.