Прогрес. Заедно!

Редизайн на Аз Управлявам

Сайтът има нов дизайн и вече е далеч по-привлекателно място за всички, които усещат, че иновацията е част от тяхната пирамида на Маслоу. Достигната или не, тук ще намерите по-лесно нейните проявления и ще усещате нуждата от нея. 

В бизнеса или в обществото иновацията е тази, която изгражда стойност. Прогресът се случва благодарение на нея. 

След обновяването на облика на сайта се захващаме с обновяването на вашите знания. Ще направим връзката между мениджмънт и графичен дизайн, за да ви покажем какво е дизайн мислене. Ще свържем информационните технологии и гражданската активност, за да открием гражданското хакерство (civic hacking). Ще кръстосаме икономика с психология, за да разберем какво е поведенческа икономика (behavioural economics). И накрая ще ви убедим, че играта е мултидисциплинарен подход, който е закодиран в човешката природа, за да намира решения на съществуващи проблеми. 

Междувременно не забравяйте да се запишете за новия ни информационен бюлетин, благодарение на който ще ви държим в течение с всичко това, което ние създаваме, за да може вие да създавате.