Прогрес. Заедно!

Предисторията на Аз Управлявам

На днешния ден точно преди 6 месеца започна мисията на Аз Управлявам – да популяризира полезното действие на иновациите за обществото и бизнеса. След половин година можем да се похвалим с постоянна публика и много отворени възможности за реализирането на някои блестящи идеи. Аз Управлявам съвсем скоро ще предоставя най-ефективните прийоми за работа в екип, които нарекохме Valkrea Project Deck. Още втората половина на юни пък ще видим първата в България Академия за иновационен мениджмънт, предназначена за студенти.

Тези проекти, както и много други, са в основана на това, което ние вярваме, че един ден ще бъде икономика на знанието в български условия. Нейното осъществяване задължително минава през усвояването на умения, свързани с управлението на иновации и със съвместното създаване на решения. Без тези основополагащи способности в сферата на бизнес мениджмънта и сътрудничеството устойчивото развитие на страната ни би било силно затруднено. В случая под „развитие“ става въпрос за изпреварващ напредък – такъв, който позволява на България да настига държавите пред нея, а не просто да се движи с тяхната скорост.


Нужен е изпреварващ напредък – такъв, който позволява на България да настига държавите пред нея, а не просто да се движи с тяхната скорост.


За съжаление в момента са твърде малко предпоставките за подобен изпреварващ напредък и това се дължи именно на липсата на ясно определени усилия в посока иноварине и сътрудничество в българските организации. За разлика от развитите държави в България липсват т. нар. Бизнес училища – висшите учебни заведения, които създават и разпространяват практически знанието за това как да управляваме най-успешно ресурсите, с които разполагаме. Именно там се преподава и развива науката за мениджмънт на иновациите, която у нас е на ниво теоретичен предмет към някои специалности.

Затова ние говорим за управление – действието на въдворяване на това, което е правилно и целесъобразно. То изисква проактивност и знания, които ние се опитваме да предоставим в разширяващата се секция Мениджмънт за Създаване на Стойност и в блога ни. Управлението не се случва чрез реакция на събитията, управлението създава събитията.

Но защо именно „Аз управлявам“? Защото или го правим, или не. Няма такова нещо като щастлива случайност, когато става въпрос за развитие. То изисква усърдна работа, осъществена именно от нас самите. Успешните организации са изградени около това усещане за предприемчивост у хората, които ги изграждат.

Логото на Аз Управлявам е лъвче, но то не е там, за да символизира управлението като постигната цел. Напротив, лъвчето се учи в движение чрез различни опити и игра как точно да го прави. Като обичаен символ на България, то е много подходящо да покажем точно това, което мислим – ние трябва да сме това лъвче, което още не знае как, но се учи чрез действия. 

Много се надяваме и работим, за да може в най-скоро време това учещо се и предприемчиво лъвче да прави компания на българските лъвове, с които се гордеем толкова много.