Прогрес. Заедно!

Планирай да промениш всичко

Великият гуру в мениджмънта Питър Дракър е казал: „Всяка организация трябва да е готова да изостави всичко, което прави.“ Помислете за вашата компания сега. А сега се замислете как би изглеждала след 10 години. Ако тя все още съществува, най-вероятно почти всичко ще е различно - особено продуктите, услугите, методите, процесите и бизнес модела. Това е неизбежният резултат от напредъка на технологията и конкуренцията. Така че защо да чакате бъдещето да ви изпревари? Усетете тенденцията и определете какво има нужда от промяна.

azupravlyavam-constant-change2201.jpg

Повечето фирми правят това с продуктовата си гама. Те изработват пътна карта за тяхното развитие. Тя показва как сегашните източници на приход от продуктите ще бъдат заменени с нови продукти - подобрения, размени или диверсификации в нови области. Много малко компании правят същото с техните системи, методи и работни практики.

Направете списък със системите във вашата организация - в счетоводството, в отношенията с потребителите, в планирането, в маркетинга и продажбите, в развойната дейност и т.н. Знаейки, че рано или късно те ще бъдат променени, запитайте се - кое от тези можем да сменим с нещо, което ще ни даде конкурентно преимущество? Как можем да приложим последните достижения на технологията и на мисълта, за да прескочим конкуренцията?

Глупаво е до заменяме една функционираща система с друга само за да сменим нещо. Но с течение на времето всяка система се изхабява и достига потенциала си. Самата цел, с която са били създадени, вече е променена. Те вече не са подходящи за новите цели на бизнеса и на пазара и почват да се закърпват и напасват към новата ситуация. Вместо това сложете приоритети измежду системите, които трябва да бъдат променени тази година или догодина. Правете го постоянно и ще поддържате острието подострено. Процесът на иновиране включва изоставяне и обновяване. Планирайте и двете.


Автор на статията е Пол Слоун, който е написал над 20 книги за иновациите, лидерството и техниките за нестандартно мислене.