Прогрес. Заедно!

От разговор до резултати

Макар че никой не си признава, всеобщ проблем е започването на разговор, свързан с вършенето на някаква работа. Не просто кратки коментари в паузата за кафе, а наистина продуктивен диалог, който да доведе до конкретни действия и резултати. Не е ли странно?

Говорим помежду си всеки ден от сутрин до вечер и въпреки това трудно преминаваме границата от злободневните теми към градивни дискусии. В състояние сме 30 минути да обясняваме какво мислим за снощния мач или филм, но ако трябва да представим визия на някакъв аспект от работата ни се затрудняваме да обгърнем мислите си с думи.

Това е присъщо на всеки, защото повечето от нас не разглеждат разговора като инструмент, който има нужда да се оптимизира. Тези, които успяват ефективно да комуникират мислите и идеите си, обикновено придобиват статут на лидери. Разбира се качеството на идеите е от значение, но в същността си лидерите имат преди всичко преимуществото да общуват качествено.

Нека разгледаме 4 вида разговора, върху които можем да съсредоточим усилията си, когато търсим връзка между казаното и направеното. Дори и да не ги усвоим всичките, а само един от тях, ще усетим качествена промяна в нашите собствени способности и професионални резултати.

1. Слушане – да говорим разбиращо
Вярвате или не един разговор може да се води чрез слушане. Това означава, че ние оставяме един човек да говори, докато всички останали (в това число и нас самите) слушат. По-голямата част от комуникацията в бизнес средите и в политиката е ориентирана по този начин – еднопосочно. Слушайки можем да си извадим важни изводи за човека, който споделя информация с нас. Възприемаме неговите послания, идеи, напътствия и мотиви и търсим съгласие. Подходящо е за рутинни задачи и оперативна дейност.

2. Дискусия – да говорим различно
Това е двупосочна комуникация, в която страните разменят различни гледни точки, виждания и становища. Тук се търси конфронтация и сблъсък на аргументи, които да доведат до намиране на конкретно решение. Важно е събеседниците да изразяват своите собствени размисли и убеждения, а не да заемат чужди реторики. По този начин те остават възприемчиви за нова информация и се увеличават шансовете за намиране на подходящо решение, което да взима предвид всички гледни точки. Този принцип работи дори и в случаите, когато продаваме нещо на пазара – тогава потребителите ни отговарят чрез парите си.

3. Диалог – да говорим обмислено
Диалогът е разговор между 2-ма или повече събеседника, който ни позволява да се погледнем през техните очи, запазвайки цялостта на контекста. Търси се съвместно учене, самоанализ и размишление. Тези разговори се нуждаят от форма, процес и пространство, където да се случват. Тези елементи могат да се съчетава успешно в условия на виртуални форуми, социални медии или клубни сбирки и обществени дебати. Някои компании успешно са интегрирали този вид разговор като начин за постигане на по-добра конкурентноспособност на пазара. Методи, които разчитат на емпатия, като Дизайн Мисленето, също се осланят на него. За да съществува, диалогът има нужда от технологии и обстоятелства, които го отключват и улесняват неговото провеждане. Крайният резултат е от особено значение за всички събеседници, защото той позволява на всеки един от тях да се разпознае като част от по-голямо цяло, в което всеки е свързан и зависим от другия.

4. Колективна креативност – да говорим преобразуващо
Това е мултилатерален разговор, в който индивидите възприемат позицията на еко-система. Събеседването се усеща като съвместно създаване, което помага на разнородни групи от хора съвместно да възприемат и да надграждат визиите и ценностите си. Резултатът от подобен вид разговор е на само да се постигне изключителен пробив в дадена насока, но и начинът на мислене да се измести от егоцентричен към еко-систематичен. Това е усещане, в което се грижим не само нашето собствено благоденствие, а започваме да го възприемаме като част от благоденствието на групите, с които сме свързани като едно цяло.