Прогрес. Заедно!

Мениджмънт за създаване на стойност

На иновационната дейност често се гледа като на странична и дори чужда за компаниите. Това е така, защото тя изисква да се абстрахираме от обичайната офисна работа, производството, продажбите, качеството и финансите и да погледнем на пазара така, както дете гледа на света пред него – пълен с начинания и възможности. Иновацията изисква една своеобразна игра с реалността, включваща хаос от идеи, но и действия за разбиране на последиците. Затова тя е винаги неорганизирана и артистична. Има обаче методи и подходи, които действат като инфраструктура за движението на идеите и разбиранията в процеса на постигане на иновативни решения.

Аз Управлявам вече разполага с подробно описание на подобни „инфраструктури“ като Дизайн Мисленето и Игровизацията. Те обаче не могат да съществуват самостоятелно. Те трябва да са добре интегрирани към процесите в една фирма или друга организация. Затова отваряме нова секция, която ще ви въведе лека-полека в най-напредничавите методи за управление и създаване на стойност.

Защо го правим? Защото българският бизнес е оперативен. Това означава, че у нас бизнесът прилича на онези дни, в които ни се налага да правим банални неща като да си измием на ръцете, да си направим сандвич или да обелим банан. Това са неща, които правим по необходимост, и колкото по-качествено се справяме, толкова по-добре.

Заради отсъствието на втория вид бизнес ние имаме проблем с разбирането на неговата необходимост и полезност. Основното тук е понятието „инвестиция“. Бизнесът инвестира време, пари и усилия, за да създаде стойност, която надхвърля инвестицията. Тази стойност може да е материална и нематериална. Материалната е задължителна, защото фирмите работят, за да получат парична възвръщаемост. Нематериалната също е задължителна, защото ако искат да са успешни трябва да създават удобство, забавление или решение за техните клиенти. Ако нематериалната стойност не е създадена, бизнесът няма никакъв принос за потребителите паричната възвръщаемост е малко вероятна. 

Превеждаме бизнес мениджмънт като стопанско управление. Това е правилно, защото стопанското управление изисква инвестиция на време, пари и усилия, за да се разпорежда с дадените ресурси по най-целесъобразния начин, но това не е достатъчно. Сега имаме нужда от нещо ново – мениджмънт за създаване на стойност.