Прогрес. Заедно!

Как се зараждат идеите (според науката)

Ясно е – от това с каква информация захранвате мислите си зависи какви идеи ще ви хрумват. Инфографиката говори сама за себе си и е подкрепена от солидни научни изследвания.

How does our brain make ideas?