Прогрес. Заедно!

Иновацията като творчески избор за бежанските лагери

Оплакваме се от бежанците, но отредихме ли им роля, която да е полезна за нас и за тях? Те разполагат с творчество, което може да бъде използвано за тяхната самостоятелност и нашето общество.

 

Традиционният модел на всеки бежански лагер може да бъде словесно описан само с една дума - защита. Тя се осъществява в името на две цели – да се опази живота на хората бегълци и да се предпазят местните общности от неконтролирано навлизане на чужденци.  Бежански лагери се сформират по време на внезапно възникнала екстремна ситуация, затова често хората в него буквално засядат в лагерите с години. По света над 7 милиона бежанци са изпаднали в ситуация на удължаване със средна продължителност от около 17 години. Вече стана ясно, че българите не са толкова гостоприемни, колкото пише в туристическите брошури. Готови ли сме обаче да демонстрираме негостоприемност в продължение на 17 години?

 

Бежанска иновация?

Съществуващата хуманитарна парадигма може да бъде меко казано неефективна. Затова пък съществуват други алтернативи що се отнася до начините на осъществяване на бежанска закрила. Такава алтернатива, например, е развитието на хуманитарна иновация. Това означава да се създаде среда, която не подкопава способността на хората взаимно да си помагат. Ако им се даде тази възможност, хората винаги успяват да намерят начин как да се справят със ситуацията, в която са изпаднали, и дори да подадат ръка на хора в сходно положение. Елементарното наблюдение обаче показва, че бежанците са наглеждани така, сякаш не могат да различат ляво от дясно, а техните самоинициативи се ограничават до това да се будят всяка сутрин.

В случая хуманитарната иновация не е синоним на новооткритие, а адаптиране към дадена среда. Тя е единственият истински източник на промяна и често е пренебрегвана, когато става дума за хуманитарна дейност. За третирането на такива ситуации често се използват военни практики, а всъщност те представляват социален проблем, който се нуждае от граждански, педагогически подход.

Хуманитарната иновация идва от творчеството, на което са способни самите бежанци. По дефиниция, бежанецът е трябвало да оцелее и след това - адаптира. Това е вярно и за всеки един предприемач, който започва с една идея и търси успех чрез собствените си сили. Именно благодарение на творчеството и изобретателността им, дори и в най-рестриктивните лагери като Dadaab camps в Кения, малки бизнеси разцъфват. В Уганда бежанците имат право да работят и са самостоятелно заети лица. Много от живеещите там сомалийските бежанци имат успешни бизнеси, които даже наемат национални жители на Уганда за своя работническа ръка. 

 

Бежанският лагер Dadaab в Кения. Тук бежанците редовно вземат активно участие в работилниците по хуманитарни иновации.

 

Потенциал и възможности за развитие 

За съжаление иновативните практики, насочени към хора, които считаме за външни, често са несъществуващи. Предприемачеството би могло да бъде подкрепено от партньорство на локално ниво, което премахва някои ограничения и бариери. Обученията, обществено полезната работа и вътрешните инициативи за подобряване на живота в лагера биха могли да окуражат адаптирането на бежанците към местния начин на живот. Освен всичко друго те биха могли да осигурят по-човешки облик на трудностите, през които преминават. 

Бежанците в крайна сметка са група от хора, която също така разполага с лични и професионални качества. Независимо от религията и обичаите им, те имат способности и умения, както всички нас, и те могат да бъдат канализирани в дейности, полезни за тях и за обществото. Дали група от бежанци ще е по-полезна за икономиката от хората, например, в село Розово е трудно да се каже, но в съществуващите бежански лагери те определено са безполезни. Едно е сигурно – те разполагат с потенциал, който подлежи на развитие. Чрез него бежанците могат да си намерят поприще и да осигуряват себе си и семейството си чрез работа, а заедно с това ще създават стойност и за държавата-домакин. За да се случи нещо такова обаче, тази държава трябва да е достатъчно иновативна, че да даде поле за изява на чуждия потенциал.