Прогрес. Заедно!

Иновацията – действие отвъд идеите

Иновацията намалява риска – това е един от най-важните факти, свързани с нея. Това е точно обратното на това, което по принцип се счита за вярно. Но тъй като пазарите са в постоянно движение, въвеждането на новаторски идеи е единственият сигурен начин да се намали риска от промени из конкурентите и на пазара.

azupravlyavam-inovatsiata-deistvie-otvud-ideite

От края на 90-те години концепцията за „иновация“ нашумя, но все още е прекалено абстрактна. Не винаги е ясно как да се материализират нови проекти, защото за да го постигнат фирмите трябва да гарантират ресурси, време, човешки капитал, всеотдаденост, иновативна култура, стратегия и структура. Иновацията е сложно поле в света на мениджмънта.

Компаниите определено не могат да използват обичайните методики и модели за въвеждане на иновации. Затова се налага да се състави и въведе подходящ модел за управление на иновативни проекти, скроен за всяка компания и отрасъл с цел да спомогне за създаването на иновативна култура и осезаеми резултати.

Способността да се превръщат идеи в стойност е повече от всякога подходяща дефиниция на иновацията, в която всеотдаденост и проактивност са качествата, които разграничават тези, които говорят, от тези, които действат. Организациите, които въвеждат иновативни проекти създават осезаема стойност и заздравяват тяхното стратегическо позициониране на пазара.