Прогрес. Заедно!

Има ли последен след нас?

Един популярен философски парадокс гласи, че в даден бар винаги има поне един клиент, за който е валидно, че ако той пие значи всички пият. Това звучи така сякаш зависи само от един човек дали останалите пият. Но всъщност смисълът на парадокса е в това, че зависи само от един човек да пие, за да се каже, че всички пият. В същото време този един човек е последния, който все още не пие, но той няма как да е последния, ако всички останали вече не са започнали да пият. 

Нека да се замислим малко за нашето общество и нещата, от които всички се оплакваме. Има много неща, които всички трябва да правим добре, за да живеем заедно добре - от шофирането до събирането на отпадъци. И често упрекваме другите, че „заради такива като тях, няма да се оправим.“ А ако те започнат да правят всичко правилно, това ще означава ли че всички правят всичко правилно? Най-вероятно не, защото те няма да са последните в бара. Всъщност ние ще сме последните, защото докато се оплакваме ние все още не сме започнали да правим същите тези неща правилно.