Прогрес. Заедно!

Електронното гражданство или Държава 2.0

Естония вероятно е най-свързаната страна в Европа и е първата, която предлага е-жителство не само на гражданите си, но и на чужденци. Към ноември 2014 хората, подали заявка, наброяват 10 000 от 140 страни. За момента се предполага, че това са единствено естонски граждани, които наброяват общо 1,3 милиона. Изчисленията обаче показват, че до 2025 общият брой на естонски е-граждани ще стигне 10 милиона.   

Това се дължи на факта, че Естония вече демонстрира работещ пример на дигитална идентичност, която е една от ключовите юридически, търговски и политически концепции за развиване в съвременния свят.  

На е-гражданите ще бъдат  предоставени дигитални лични карти с ПИН-ове за достъп до правителствени и бизнес услуги, като наприимер е-банкиране, е-здравеопазване, е-образование, е-данъци и е-гласуване. Въпреки това на е-гражданите няма да им се дава достъп до не-дигитални услуги в Естония. Например, те няма автоматично да разполагат с естонско гражданство и с право на гласуване. 

Освен необятните възможности, които се дават по този начин на широк спектър от компании и стартъпи в разработване на нови продукти, е-гражданството поставя някои екзистенциални въпроси. Тази идея не отговаря на понятието за национална държава и дори за нуждата от това една страна да има географско местоположение. Хората и организациите на днешния ден са толкова мобилни и редовно преминават държавните граници, че на практика не е лесно да се определи с точност нечия националност. 

В момента услугите, които имаме право да ползваме, са изцяло функция на това къде сме родени, а не как и къде живеем. Колко други неща в живота се дължат на просто географско местонахождение? Ще даде ли е-жителството началото на правителствени услуги без значение къде сме родени? 

Какъвто и да е отговорът на тези въпроси, предизвикателството пред пред всяка държава няма да е "как да направим нашето население наш потребител". Истинската цел ще бъде да се открият кои са хората по света, за чиито начин на живот искаме да предоставим правителствени е-услуги. Пазарните принципи за първи път ще проникнат толкова дълбоко в изграждането на правителствени услуги. 

Така например един гражданин на Бразилия, работещ в дърводобивната индустрия може да има е-гражданство в Швеция, където е-услугите да са най-подходящи за бизнеси в този отрасъл. Дали не време да се запитаме "кои са потребителите, които ще изберат да имат българско е-гражданство?" 

Пълен списък с услугите за е-граждани на Естония: