Прогрес. Заедно!

Една съвсем обикновена дефиниция

За нуждите на мениджмънта обикновено се използва следната дефиниция за иновация:
"Систематичен процес за създаване на принципно нови или подобрени продукти, услуги, процеси, организационни структури и други дейности, които водят до увеличаване на възприетата добавена стойност."

Transient

В тази дефиниция има няколко съществени елемента. Първо, иновацията изисква систематично полагане на усилия от голям брой хора, за да може да се генерират качествени идеи, които да бъдат разработвани, оценявани, изпробвани, въведени и подобрявани по време на продуктовия жизнен цикъл. Това означава, че иновацията излиза от границите на всеки фирмен отдел и търси взаимодействие на по-високо равнище между всички отдели. Затова сред най-иновативните компании се нареждат тези, които имат плоска йерархия, тъй като при тях хоризонталното взаимодействие между експерти от различни области е много по-естествено и органично.

Transient

Вторият съществен елемент е дали иновацията е радикална или инкрементална. В това разделение се състои разликата между нещо принципно ново и невиждано и подобрение на нещо съществуващо. Огромна част от успешните иновации са инкрементални и представляват минимални, понякога незабележими, подобрения. Често тези иновации са само на части от цялото, като например създаване на по-качествен и сигурен начин за закрепяне на електрическите системи в един самолет.

Transient

И не на последно място - иновацията зависи от възприятието на потребителите. Независимо колко гениална изглежда идеята, единствено пазарът е този, който решава дали тя ще се превърне в иновация. Първите таблети на "Майкрософт" правят опити да си пробият път още през 2002 г., но възприетата добавена стойност е прекалено ниска и те остават в историята като неуспешен продукт. В днешно време, въпреки че таблетите се използват предимно за игра и за сърфиране в социалните мрежи, потребителите ги възприемат като изключително удобни и приятни и те бележат огромен пазарен успех. Тук е и разликата между изобретение и иновация. Всяко нещо остава просто изобретение, ако няма кой да го купи и да го ползва.