Прогрес. Заедно!

Допишете нашите статии

От днес Аз Управлявам дава на своите читатели възможността да допълнят, допишат и като цяло да допринесат за съдържанието на авторските статии в сайта. Както сигурно сте забелязали от нашата дейност, ние вярваме, че една група хора, която разполага с подходящите инструменти, може да надскочи индивидуалните възможности на всеки един поотделно. Дори повече – един работещ екип от X, Y и Z е способен да надмине капацитета на X, Y и Z взети заедно. Точно по същия начин както 5х4х6 е повече от 5+4+6.

Проверете дали сте избрали функцията Suggesting горе-вдясно преди да започнете да пишете.

Затова въведохме нещо ново, което цели да извлече максимума от взаимодействието между сайта и читателите, както и между самите читатели помежду им. Нужно е само да натиснете бутона „ИСКАМ ДА ДОПЪЛНЯ“ в края на авторските ни статии и ще можете да предложите промени и подобрения, които отговарят на вашите виждания. Лесно е. Просто натиснете бутона и отворете статията в Google Docs. Всичко останало е във вашите ръце и мисли.

Целта освен очевидното обогатяване на съдържанието така, че то да бъде по-разбираемо и акуратно, е да се натрупа маса от висококачествени статии на тема качествена промяна и създаване на стойност. Тези статии ще бъдат подбрани и аранжирани в тематични книжни тела, които ще се разпространяват в гимназии и университети из страната. Тази акция няма да е ограничена във времето като тъй като всяка нова статия ще позволява да бъде подобрявана и обогатявана от вас. Нека заедно да отключим темите свързани с управлението в нашето общество!