Прогрес. Заедно!

Болезнена промяна < Болезнено статукво

До 3-ти септември 1967 г. в Швеция движението по пътищата е като във Великобритания - в лявата лента. С цел да се синхронизира страната с обкръжаващите я европейски държави, в Швеция е взето решение в един ден да се премине от ляво движение към дясно движение. Промяната е посрещната с неудобрение от гражданите, собствениците на автомобили е трябвало да сложат фарове за дясно движение, сменени са огромно количество пътни знаци и маркировка в цялата страна, а градския транспорт е бил преустроен, за да се изполват спирки от дясната страна. Всичко това е довело до огромни държавни разходи, но е било изчислено, че ако промяната бъде отложена ще струва много повече на шведските граждани. 

В днешно време Швеция е пример за висок стандарт на живот и спада в графата „всичко е устроено“. Но на снимките от онова време се вижда само хаос и объркване. Не бива да забравяме, че това, което виждаме в момента, е било променено от не-добре устроено към добре устроено. Това е било болезнен процес, който развитите държави и техните общества са преминали. В България обаче съществува следния парадокс - наложителните промени се отлагат, за да се запази болезненото статукво в държавата и обществото ни.