Прогрес. Заедно!

7 прости правила за работа в екип

Предоставяме ви 7 правила за работа в екип, които може да изглеждат логични, но са често пренебрегвани. При това без причина. С тези правила ще засилите проекта ви напред с минимално усилие.

 1. Създайте справочник с термините, които ще използвате в работата помежду Ви и го поддържайте до края на проекта. Всеки има различни разбирания за наглед нормални думи от ежедневието и Вие трябва да знаете какво точно е тяхното съдържание, когато ги използвате. Например думата „удобно“ за един може да означава „ергономично“, а за друг „функционално“.
   
 2. Преди и след работа с екипа се разпитайте кой как се чувства. Неангажиращият разговор с всеки от Вас няма директна връзка с проекта Ви, но определено има връзка с усещането за споделяне на пространството, идеите, емоциите и вдъхновението.
   
 3. Параметрирайте виртуално пространство за работа, в което ще обменяте кратки информативни съобщения, любопитни линкове и важни файлове. Интернет предлага изобилие от възможности за споделени места за работа – от най-обикновена затворена група във Facebook през споделените файлове в Google Drive до специализираните приложения в облака като Podio.
   
 4. Изгответе презентация на проекта Ви. Той може да е незавършен и хаотичен в началото, но в една презентация винаги се открояват основните цели, предизвикателства и подход на екипа.
   
 5. Създайте критерии за измерване на успеха на решението, което сте предоставили. Използвайте различни мерни единици: количествени, качествени, емоционални и др. Например, ако сте оптимизирали болничната обстановка да е по-приятна за деца, адекватна мерна единица би била броя на разплакани деца спрямо успешните интервенции.
   
 6. Планирайте въвеждането на решението по естествен и предвидим начин. Често се случва резултатите от плодотворен брейнсторминг да бъдат пренебрегвани и изоставяни, когато участниците се върнат към „нормалното, сериозно“ работно ежедневие. Чувството е подобно на „наиграхме се, време е вече да направя една екселска таблица“. Проблемът е, че екселските таблици не създават стойност. Идеите създават стойност.
   
 7. Ангажирайте се лично с имплементирането на решението, което сте сътворили. Ако не си съгласен с него или не отговаря на твоите виждания, трябвало е да представиш възгледите си пред съекипниците ти. За разлика от творческата обстановка в процеса на търсене на решение, въвеждането му се нуждае от точността и изрядността на машина. И не забравяйте, че всичко подлежи на подобряване с течение на времето.