Прогрес. Заедно!

watermark 65.jpg

Нормалност в България

Визия от Аз Управлявам за Нормалност в България – общо разбиране за това, което би трябвало да се случва всеки ден.

Нормалност в България | Значение

Нормалното в ежедневието ни представлява огромна част от живота ни дори и да не си даваме сметка за това. Всеки наш ден е по същността си нормален без значение дали го прекарваме на работното място, със семейството си или на почивка. Извънредните събития, независимо дали те са хубави или лоши, се случват сравнително рядко и траят твърде кратко. Затова нуждата да имаме ясно разбиране за това какво е нормално и как да постигнеме Нормалност ще помогне изключително много в стремежа ни да живеем качествено. 

 

Нормалност в България | Дефиниция

Нормалността е тази характеристика на ситуациите и явленията около нас, която ги прави безпроблемни, очаквани и удовлетворяващи. Нормалните неща са създадени да се случват така, както всички ние знаем, че е редно да се случват.

 

Нормалност в България | Предпоставки

  • Нормалност може да настъпи само тогава, когато общото разбиране за това, каква трябва да е реалността, наистина съвпада с реалността. 

 

  • Ако една група от обществото е създала Нормалност, която ги удовлетворява, но тя влиза в конфликт с Нормалността на друга част от обществото, значи нито една от двете групи не е създала Нормалност. Безпроблемните и безконфликтни ситуации трябва да са фактор в избирането и изграждането на нормално ежедневие. 

 

  • Нормалността трябва да е дългосрочна, дори прекалено дългосрочна. Ако това, което е нормално днес, не е нормално утре, другия месец или догодина, значи поначало то не е било нормално. Нормалността трябва да е почвата, в която ще пуснем корени и от която ще развием собствения си потенциал. Тя е правилата на играта в живота ни. Затова тя трябва да е стабилна и предвидима. Това също така означава, че в разбиранията ни за Нормалност не могат да влизат конкретни вещи и явления, защото всичко се изменя. Но конкретни ценности и възгледи могат да бъдат основата за една дълготрайна и благоприятна Нормалност.

 

  • Воденето на нормален живот трябва да бъде удовлетворяващ. Разбира се, всеки преминава през моменти на изключителна радост и тъга, но те в крайна сметка са неминуеми, така че могат да бъдат „изключени от уравнението“. Ако обичайното ни всекидневие обаче не ни носи удоволствие, значи не сме постигнали Нормалност. 

Нормалност в България | Характеристики

Нормалното се характеризира с това, че противоположно на това, което повечето от нас си мислят, не е по средата между „хубаво“ и „лошо“. То е даденост, която сама по себе си не може да бъде нито хубава, нито лоша. Тя е просто стандартен начин на работа. Нормалното може да бъде развито към по-добро или към по-лошо, но не и към като „по-правилно“ или по-неправилно“. 

Затова в зоната на Нормалността трябва да сме покрили 100% от това, което е нужно, за да сме постигнали Безупречност. Когато всичко, което е предвидено да бъде реалност, се случва, както е създадено да се случва, тогава и само тогава ситуацията е нормална. Безупречността е критерият, който онагледява нормалното и разграничава постиженията от провалите. 

Следователно една ситуация е нормална, само ако можем напълно да разчитаме на услугите, процесите и взаимоотношенията, които очакваме и които ни носят удовлетворение. Ако те са подсигурени, значи всичко се случва нормално. 

Под зоната на Нормалност се намира Провалът. Това е ситуацията, в която са положени усилия в създаването на нещо, което да допринася за нормалното протичане на ежедневието ни, но неговото изпълнение не е било изрядно. 

Над зоната на Нормалност се намира Постижението. Само когато всичко работи според обичайния, нормален ред, можем редовно и контролирано да надскачаме себе си и да достигаме върхови постижения. 

Безупречността сама по себе си не гарантира достигането на постижения. Тя единствено служи като основа за създаването на Нормалност.

 

Нормалност в България | Приложение

Нормалността може да намери много форми и изражения, но тя винаги е последователна и водена от една и съща философия. Това, което е нормално в България може да не е същото като в останалата част от света, но да дава сходни резултати под формата на образование, икономика, законодателство, човешки взаимоотношения и т.н. Така например основните принципи и разбирания за това какво е нормално коренно се различават в Западна Европа, САЩ и Япония, но крайния резултат води до сравнително един и същ стандарт на живот. 

Конкретно в България Нормалност трябва да се приложи почти навсякъде, тъй като източниците на изненади и разочарование в ежедневието ни са прекалено много. Да не говорим, че за „безупречност“ и „изрядност“ се споменава само в рекламите за перилни препарати.

Някои от приоритетните сфери за въвеждане на съгласувана и смислена Нормалност са:
• Образованието
• Медиите
• Държавните услуги
• Обществените пространства
• Законодателството