Прогрес. Заедно!

68_morningstar-08.jpg

Въведение в мениджмънта

Постигане на мечти. Лично развитие. Успешно изграждане. Целенасочено развитие. Това се нарича мениджмънт.
 

 

Науката за ръководене на хора и организации

 

Човечеството познава един начин за постигане на мечти. 
Той се нарича „мениджмънт“.

Важно е да го познаваме, за да се възползваме от него, когато искаме да изградим нещо.