Прогрес. Заедно!

aligning-it-and-business.png

Взимане на решения

Стопанско управление или мениджмънт за създаване на стойност? Има разлика.