Прогрес. Заедно!

strategy-icon.png

Стратегия

Стопанско управление или мениджмънт за създаване на стойност? Има разлика.