Прогрес. Заедно!

org culture-icon.jpg

Организационна култура

Стопанско управление или мениджмънт за създаване на стойност? Има разлика.