Прогрес. Заедно!

communication-icon.jpg

Маркетинг и комуникация

Стопанско управление или мениджмънт за създаване на стойност? Има разлика.