Прогрес. Заедно!

Ценностни отрасли

Моделът на Майкъл Трийси и Фред Вийрсема описва трите фундаментални ценностни отрасли. Всяка организация трябва да избере един от тях и да го прилага стриктно и последователно. 

  • Оперативно съвършенство – отлично ниво на операциите и изпълнението често благодарение на разумно качество на ниска цена. Вниманието е съсредоточено около ефективността, изглаждането на процесите, мениджмънта на веригата за доставки, простотата и количеството. Повечето големи международни корпорации работят на базата на този ценностен отрасъл.
     
  • Продуктово водачество – отлично ниво на иновативност и бранд маркетинг в условията на динамичен пазар. Фокусът е върху развойната дейност, иновациите, дизайна, времето за достигане до пазара и големи маржове за кратки периоди. 
     
  • Близост до потребителя – отлично ниво на обслужване и обгрижване на клиента. Индивидуално или почти индивидуално приспособяване на продукта към нуждите на всеки потребител поотделно. Вниманието е състредоточено около CRM-а, доставянето на продукти и услуги навреме и над очакванията на клиента, нуждата от човешки ценности, надеждност и лична връзка с клиентите.

В книгата си „The discipline of market leaders“ те защитават тезата, че всяка компания трябва да избере един ценностен отрасъл, в който тя иска да бъде световен лидер и да достигне съвършенство. Това не означава, че другите два аспекта трябва да бъдат напълно занемарени, а по-скоро, че компанията просто трябва да се справя „добре“ с тях.

Обратно към Аз Управлявам Организацията