Прогрес. Заедно!

Предвиждане на стоковата борса чрез Twitter

В изследване, проведено от английски учени, те стигат до заключението, че е възможно да се предвиди изменението на американските стокови борси, изследвайки потребителските настроения в Twitter. Апликацията извършва анализ в реално време на емоциите в публикациите за даден период от време. След това идентифицира настроението или с други думи изчислява нивото на щастие и тревога според енергията в думите.

Така изработеният Twitter индекс изглежда, че съответства с вариациите на американските стокови борси. Резултатите показват, че дори ги изпреварва във времето с 3-4 дни, което би го превърнало в инструмент за предвиждане на финансови изменения.