Прогрес. Заедно!

Twitcident

В Холандия пожарникарите и линейките използват система, наречена Туитцидент, за да достигат по-бързо до информация, обменена по социалните мрежи по време на катастрофи и бедствия.

След големи природни бедствия като земетресения, Туитър би могъл да бъде много ефективен източник на информация с разговори в реално време между свидетели.

Това е страхотен начин да се съветват екипите за първа помощ къде са най-необходими, какво не работи и как да стигнат до мястото на събитието.

Туитцидент преглежда най-скорошните публикации, свързани с катастрофи, във всяка социална мрежа и медия. За да не се срине под наплива на информация, системата може да бъде конфигурирана с нужните филтри. В същото време потребителските разговори в социалните мрежи често допълват първоначалния сигнал с точни координати, снимки и видео от мястото на бедствието.