Прогрес. Заедно!

Мениджмънт на абсолютното качество

Едуард Деминг съставя списък от 14 точки, които представляват същността на мениджмънта на абсолютното качество. 

 1. Създаване на последователност в целта на подобряването на продуктите и услугите
  Организациите трябва да отредят ресурс за дългосрочно планиране, проучване и обучение и за постоянно подобрение в създаването на техните продукти и услуги
 2. Възприемане на нова философия
  Нужно е организациите да претърпят трансформация, за да се освободят от вътрешни пречки или външни регулации
 3. Прекратяване на зависимостта от масовите проверки на качеството
  Качеството трябва да е гарантирано и вградено в процесите, предотвратявайки дефекти, вместо те да бъдат намирани и поправяни пост-фактум
 4. Прекратяване на възнаграждаването на партньорството според цената на услугите
  Организациите трябва да установят дългосрочни отношения с доставчиците си, което да позволи повече интеграция и разбирателство
 5. Подобряване постоянно и завинаги на системите за производство и предоставяне на услуги
  Ръководителите и служителите трябва постоянно да търсят как да повишат качеството и производителността
 6. Институционализиране на обучението
  Обучението на всички нива в организацията е задължително, не пожелателно
 7. Въвеждане и инстуционализиране на лидерството
  Мениджърите трябва да водят, а не да наглеждат
 8. Превъзмогване на страха
  Накарайте служителите да се чувстват достатъчно сигурно, за да изказват идеите си и да задават въпроси
 9. Премахване на преградите между отделите
  Работата в екип ще разреши много проблеми и ще подобри качеството и производителността
 10. Елиминирайте слоганите, призивите и лозунгите за служителите 
  Проблемите с качеството и производителността са следствие на системата, а не на отделните хора. Високопарни призиви причиняват неудовлетворение и възмущение
 11. Премахнете квотите за служителите и количествените цели за ръководните длъжности
  Покриването на квотите и количествените цели е съпроводено с дефекти в производството и некачествени доклади, анализи и решения
 12. Премахнете пречките пред получаването на признание за работа
  Признанието към личния принос и усилие за постигането на дадена цел позволява на служителите да се чувстват горди с постигнатото
 13. Насърчаване на ученето и самоусъвършенстването за всички
  Всеки трябва да се обновява систематично с нова информация, методи или практики
 14. Постигане на промяна чрез действие
  Даване на пример с конкретни действия за създаване на всеотдаденост едновременно у ръководството и служителите в една организация

Обратно към Аз Управлявам Организацията