Прогрес. Заедно!

Теория на игрите

Теория на игрите (ТИ) е отделен раздел от математиката, който е създаден, за да изучава взимането на решения в комплексни ситуации. В модерното стратегическо мислене съществува идеята бизнесът да се разглежда като игра, в която действието на всеки играч предизвиква действия от останалите играчи. 

ТИ може да се дефинира като модел за това как хората взаимодействат и взимат решения. Това е широко определение, но ТИ прилага математически модели, които представляват „играта“ като абстрактен образ на сериозни ситуации и играенето има сериозни цели. 

Основен проблем в ТИ е нуждата от правенето на допускания. Всеки модел трябва да допусне известно опростяване на реалния свят. Съществува постоянен компромис между реализъм и разрешимост. 

Какви са обичайните допускания в ТИ? Това например са:
• рационалност: допускаме, че действията на всеки са такива, че да увеличат своята удовлетвореност и че хората знаят какво ги удовлетворява.
• съперничество: допускаме, че всеки се стреми да достигне възможно най-много удовлетворение, дори и това да е в ущърб на някой друг.

Най-разпространения пример за ТИ е Дилемата на затворника. Това е игра без положителен изход, чието име произтича от следната хипотетична ситуация: двама престъпници са затворени заради престъпление, което са извършили заедно. Те са изолирани един от друг и полицаите посещават всеки един от тях, за да им предложат сделка – този, който предостави улики срещу другия ще бъде освободен. Ако никой не приеме условието, те фактически си сътрудничат срещу полицията и двамата ще получат малко наказание заради липсата на улики – и двамата печелят. Обаче ако един от тях уличи другия в престъпление, предателят ще се облагодетелства, а другият ще получи пълно наказание. Ако и двамата се предадат взаимно, и двамата ще бъдат наказани, но няма да получат пълна присъда, тъй като са съдействали. Дилемата се състои в това, че всеки затворник разполага само с два варианта, но не може да вземе най-правилното решение без да знае какво е решил другия. 

Обратно към Аз Управлявам Организацията