Прогрес. Заедно!

Източници на организационна власт

Процесите на проявяване на власт са сложни, широко разпространени и често прикрити в обществото ни. Източниците на организационна власт на Френч и Рейвън представляват теория, която отбелязва 5 (в някои случаи 6) извора на социална или организационна власт. 

  1. Награждаваща власт – основана на възприетата способност да се предоставят положителни последици или да се премахват отрицателните
  2. Принудителна власт – възприетата способност да се наказват тези, които не се съобразяват с идеите и изискванията
  3. Лигитимна власт (авторитет) – базирана на възприятието, че някой има правото да определя поведението на други вследствие на неговото избиране или назначаване на отговорна позиция
  4. Асоциативна власт – основана на възпиретата асоциация с други, които притежават власт
  5. Експертна власт – базирана на притежанието на отличително знание, експертиза, компетенции или умения
  6. Подобна на 5: Информационна власт – основана на контрола върху информационните потоци, нужни на други, за да постигнат конкретна цел

Използването на всеки един от тези източнизи на власт води до различни последици. Например принудителната власт принципно увеличава съпротивлението, докато награждаващата власт повишава одобрението и премахва съпротивлението. Френч и Рейвън също така стигат до заключението, че колкото по-легитимно е наказанието (според възприятията), толкова по-малко ще породи съпротивление и пренебрежение.

Обратно към Аз Управлявам Организацията