Прогрес. Заедно!

Sociometric Solutions

Sociometric изучава поведението на служителите в дадена компания с цел да оптимизира работата в екип. На тях им се раздават баджове, които събират данни за местата, които посещават в офиса, количеството хора, с които се срещат, за колко време, седнали или изправени и т.н. Sociometric не се интересува от това, което се казва, а се фокусира върху самото поведение. От него се извеждат заключения, които биха подобрили работата в екип.

Например, по-големи маси в столовата на компанията ще позволи на многобройни екипи да обядват по-често заедно. Неформални и занимателни пространства пък биха стимулирали повече разговори между 3ма или 4ма колеги. По този начин хората биха могли да се опознават по-бързо, да обменят повече информация или да се постигне някакъв друг желан резултат.

Използвайки събраните данни и анализ, компаниите могат да променят работните пространства, за да позволят служителите да комуникират помежду си безпрепятствено. Така фирмите се възползват от едно съвременно дигитално решение, за да прокарват по-лесно промени в организацията си.