Прогрес. Заедно!

Sense Cities

Sence Cities е просто и леснопреносимо устройство, което измерва качеството на въздуха.

То цели да подобри околната среда, стимулирайки гражданите да участват активно в промяната като допълват базата данни с качеството на въздуха там, където се намират.

Доброволците носят високочувствителни сензори, които са достатъчно икономични и приспособими, за да се сложат колело, детска количка или просто на раницата. Те събират геолокализирани измервания на замърсяването, които се изпращат на онлайн платформа. Анализът на тези систематични измервания създава доклади за експертите и обществото.