Прогрес. Заедно!

Механични и Органични Организации

Чрез тяхната Теория за Механичните и Органичните Системи Бърнс и Столкър прокарват път за установяването на това каква организационна форма приляга на специфичните условия, създадени от стабилността и промяната. В тяхната влиятелна книга „Мениджмънтът на иновацията“, те описват следните характеристики на Механичната и Органичната Системи.

Кликнете, за да отворите в пълен размер