Прогрес. Заедно!

12 Принципа на Мрежовата Икономика

В революционна статия за Wired Кевин Кели описва 12-те принципа на Мрежовата Икономика. Според него това е нововъзникваща система от отношения между пазарните актьори, която ще разтърси основите на досегашните бизнес модели. Става въпрос за истинска социална промяна, а не просто за нова технология или софтуер. Тя има своите собствени правила и тези, които ги пренебрегнат, ще загубят.

Кели твърди, че тези нови правила, които въздействат върху глобалните промени в обществото ни, се определят от 4 фактора:

• Богатството е директен резултат от иновацията, а не толкова от оптимизацията. Това означава, че богатството не се печели чрез усъвършенстване на познати области, ами чрез несъвършенното завземане на непознати територии.

• Идеалната среда за култиривиране на непознатото се постига чрез подхранване на върховна гъвкавост и пъргавина на мрежата, която сме изградили

• Опитомяването на непознатото неизбежно означава зарязване на успешните познати области – разделяне с това, което сме усвоили до съвършенство

• Във все по-интензивната Мрежова Икономика, цикълът „откриване, култивиране, зарязване“ става все по-кратък от когато и да е било

Следващите 12 принципа на Мрежовата Икономика би трябвало да предоставят новите закони в Епохата на Интернета:

 1. Закон за свързаността
  Приветствайте силата на тези, които досега са били неми, защото всеки е свързан с всичко.
   
 2. Закон за изобилието
  Повечето дава още повече. Математически е доказано, че мрежата се увеличава правопропорционално на нейните членове. Това означава, че докато броя на връзки в една мрежа се увеличава аритметически, нейната стойност се увеличава експоненциално. Това води до Ефекта на Взаимосвързаността.
   
 3. Закон за експоненцалната стойност
  Успехът не е права линия. Първите години възвръщаемостта може да е пренебрежимо малко. Но веднъж започне ли да расте, печалбата направо избухва.
   
 4. Закон за повратните точки
  Количеството предхожда инерцията. Така както вирусните заболявания стават епидемия след като заразят достатъчно приемни тела, така и в Мрежовата Икономика дойде ли веднъж повратната точка на свързаност се задейства опустошителна лавина, която помита конкуренцията.
   
 5. Закон за нарастващата възвръщаемост
  Създавайте непорочни кръгове. Покачването на стойността идва с увеличаването на връзките в мрежата, а високата стойност води до нови връзки, които от своя страна добавят допълнителна стойност. С други думи – тези, които имат, ще получат още.
   
 6. Закон за обратното ценообразуване
  Предвидете това, което ще поевтинее. Откакто съществува модерната икономика, потребителите са свикнали да получават леки подобрения в качеството срещу леки увеличения в цените. С идването на микропроцесора, уравнението в цените драстично се промени. В епохата на информационните технологии на потребителите започна да се предлага драстично подобрение в качеството срещу по-ниски цени. Кривите на цените и на качеството се различават толкова радикално, че понякога изглежда така, сякаш по-евтиният продукт е с по-високо качество.
   
 7. Закон за щедростта
  Следвайте безплатното. В Мрежовата Икономика раздаването на продукти безплатно е напълно хладнокръвна, целесъобразна стратегия. Тъй като даден продукт трябва да е на разположение на цялата мрежа, за да се използва нейния потенциал, това обръща цената му и тогава маржът от продажбата на още един брой клони към нула. При положение, че стойността се увеличава правопропорционално на изобилието в мрежата, заливането на пазара с дадения продукт увеличава стойността на всички бройки като едно цяло. Всяка бройка изглежда по-ценна и така става и по-желана. В следствие на това заливането са пазара с безплатни бройки създава търсене отговарящо на предлагането. Когато тази възприета стойност и необходимост е утвърдена, фирмата може да продава допълващи услуги или подобрения, които ѝ позволяват отново да бъде щедра и да продължи този благоприятен цикъл.
   
 8. Закон за предаността
  Захранвайте първо мрежата. Отличителната разлика на мрежите е, че те нямат явно ядро и външна граница. Разграничаването на лоялни клиенти и други, познато от класическото разбиране за пазара, губи значението си в Мрежовата Икономика. Единствено от значение е докъде се разпостира мрежата, тъй като във всеки един момент всеки може да носи стойност без значение от потреблението му.
   
 9. Закон за разграждането
  Разделете се с тях в зенита им. По същността си Мрежовата Икономика силно наподобява явления в от света на биологията. Това означава, че в нея внезапното разпадане на установените структури е точно толкова сигурно, както и внезапното появяване на новите. Способността да се откажете от продукт, или дейност, или сектор в техния зенит е безценна.
   
 10. Закон за изместването
  Мрежата печели. Въпроси от типа „колко голям ще е обема на онлайн търговията?“ ще загубят значение, защото всички конкуренти ще използват мрежи.
   
 11. Закон за разбъркването
  Търсете устойчиво неравновесие. В Мрежовата Икономика вече не става въпрос за промяна, а за разбъркване. Промяна представлява въвеждането на очевидна разлика. А разбъркването е по-скоро креативна форма на разруха и създаване наново. Разбъркването премахва досегашното и създава платформа за зараждане на иновации и надграждане в хаос от познати елементи.
   
 12. Закон за безрезултатността
  Не решавайте проблеми. Продуктивността не е предизвикателството. Нашата способност да решаваме собствените си социални и икономически проблеми се ограничава най-вече от липсата ни на въображение в използването на възвожностите, които се разкриват пред нас, а не в усъвършенстването на решения. По думите на Питър Дракър: „Не решавайте проблеми, търсете нови възможности.“

Обратно към Аз Управлявам Организацията