Прогрес. Заедно!

Зрялост на способностите

Моделът за зрялост на способностите е организационен модел, който описва 5-те нива на еволюция на процесите в една организация. Идеята на модела, първоначално създаден за софтуерна разработка, се състои в това, че организацията трябва да е в състояние да поеме и внедри новите си софтуерни приложения. Той също така предоставя конкретни стъпки и дейности за преминаването от едно ниво на следващото.

Петте нива на еволюция на процесите са:

  1. Първоначални – процесите са хаотични, временни и без конкретна рамка.
  2. Повторяеми – основните процеси са установени и изискват някакво ниво на дисциплина, свързана с изпълнението им
  3. Определени – всички процеси са установени, документирани, стандартизирани и интегрирани помежду им
  4. Ръководени – процесите са измервани чрез събиране на подробни данни за качеството и ефективността им
  5. Оптимизирани – въведено е постоянно подобрение на процесите чрез обратна връзка и внедряване на нови идеи и технологии

Моделът за зрялост на способностите е полезен не само за софтеурната разработка, но и в описването на нивата на еволюция на една организация като цяло. Може да се използва за определяне на нивото на мениджмънта за създаване на стойност (МСС), което е постигнато и към което тя се стреми. 

Обратно към Аз Управлявам Организацията