Прогрес. Заедно!

Лидерски стилове

За да успеем да разберем правилно шестте лидерски стила, представени от Гоулман в книгата си „Primal leadership“ (2002, заедно с Ричард Бояцис и Ани МакКий), трябва да проумеем понятието за резонанс според неговите виждания за човешко общуване или взаимодействие. 

Според Гоулман добрите лидери са ефективни, защото създават резонанс. Думата идва от латински –resonare – отеквам. Ефективните лидери са настроени да усещат чувствата на останалите и да ги пренасят в положителна посока. Те говорят истинно за собствените си ценности, приоритети и насоченост и резонират с емоциите на околните. Под напътстванията на такъв лидер хората изпитватсъвместен комфорт. Резонансът е естествен за хора с високо ниво на емоционална интелигентност (самоусъзнатост, самоуправление, социална осъзнатост и управление на отношенията), но разумът също играе роля. 

Създаването на резонанс може да бъде постигнато по 6 начина, което води до 6 лидерски стила. Най-ефективните лидери успяват да следват принципите им и да превключват от един в друг според ситуацията.