Прогрес. Заедно!

Jizen

Дигиталните иновации често позволяват развиването на умения по развлекателен и полезен начин. С Jizen например можете да се научите как да подготвите това страшно интервю за работа.

Представете си се пред екрана на вашия компютър. Насреща ви се появяват виртуални работодатели. Те ви задават въпроси, вие отговаряте и интервюто продължава.

Програмата PISE играе ролята на работодателя – тя анализира отговорите и поведението и се адаптира в реално време.

В края на интервюто, Jizen ви показва примерното интервю на запис. След което създава аватар, който пресъздава вашите жестове и стойка като огледален образ на това, което сте показали. 

Приложението е сериозна игра, която ви позволява да се усъвършенствате чрез виртуална практика преди истинско интервю.