Прогрес. Заедно!

Hypios

Обяснете предизвикателството, пред което се изправяте, и хора от цял свят ще претърсят интернет, за да намерят решение. Hypios позволява на НРД (Научноизследователска и Развойна Дейност) отдела да изложи проблемите си в онлайн платформа пред глобална мрежа от експерти извън компанията.

Тази мрежа представлява общност от научни работници, наречени „решители“. Те са стимулирани чрез задаване на награди и подаръци за разрешаването на предизвикателства.

Това е един вид пазар на решения, който кани компаниите да вземат участие в процес на отворено иновиране.