Прогрес. Заедно!

Google Maps Coordinate

Сигурно вече сте запознати с Google Maps.

Google Maps Coordinate е инструмент за управление на човешки ресурси, който се стреми да оптимизира ефективността на мобилни екипи.

Позицията на колегите ви е видима в Google Maps, позволяваща на компаниите да координират екипите на терена и да дават задачи спрямо местоположението им. Има ли някой нужда от помощ? Всеки може да открие колегите наблизо и да се обърне към тях.

Предимствата от тази апликация се забелязват лесно, когато се наложи да координираме спешни сервизни услуги.