Прогрес. Заедно!

Flutura

Знаехте ли, че машините общуват помежду си? И това, което си казват, може да бъде много полезно!

Разработен в Бангалор, Флутура е софтуерен пакет, който изследва обмена на данни между умни устройства. Той анализира съдържанието и значението, за да улови възможни проблеми и да активира сигналите за повреда в случай, че се налага. Флутура „слуша“ предметите с интернет-връзка независимо къде се намират: механично оборудване, машини на поточна линия, домашна електроника или системи за сигурност на публични места. Представете си какво биха разкрили „разговорите“ между свързани устройства на летището, в хотела или университета.

Това слушане може да установи проблеми и потенциал за оптимизация като по този начин се подобрява сигурността и ефективността на производствен обект или на обществено пространство.