Прогрес. Заедно!

Петте дисциплини

За Питър Сендж промяната e съединяване, а ученето е промяна. По тази логика всяка организация е в състяние да се промени, защото „дълбоко в нас, всички се учим“. В книгата „The fifth discipline“ Сендж се опитва да разруши илюзията, че светът е построен от отделни, несвързани сили. Когато се изоставим това разбиране, ще можем да създаваме „учащи се организации“ (learning organisations) – организации, в които хората постоянно разширяват тяхната възможност да достигнат желаните резултати, в които новите и икспанзивни начини на мислене са насърчавани, в които колективните стремежи виреят на свобода и в които хората постоянно се учат как да учат заедно. Мениджърите трябва да се научат да улавят невъзможностите за учене в дадена организация и да използват петте дисциплини като лекарство.

Петте компонента, които съставят модела на Сендж са:

  • Системно мислене – петата интегративна дисциплина, която слива другите четири в последователно единство от теория и практика
  • Лично усъвършенстване – хората трябва да подхождат към живота и работата си както артистите търсят съвършенство в творението си
  • Мисловни модели – дълбоко вкоренени презумции и възгледи, които влияят на възприятията и действията ни
  • Изграждане на споделена визия – когато визията за бъдещето е автентична, хората надминават себе си и се учат, не защото им е казано, а защото са го пожелали
  • Отборно учене – когато членовете на екипа са въвлечени в диалог, а предубежденията им са останали на заден план

Всички тези пет дисциплини трябва да бъдат впрегнати в един безкраен стремеж на организацията да създава собственото си бъдеще. Учащи се организации са тези, които успяват да загърбят моменти на оцеляване като се ангажират да се учат градивно – учене, което повишава способностите за създаване на стойност.

Обратно към Аз Управлявам Организацията