Прогрес. Заедно!

Отличителни способности

Как успяват бизнес стратегиите да добавят стойност? Какво отличава успешните организации от останалите е фундаменталният въпрос, който всеки старши експерт и стратег си задава. 

Фирмите с отличителни способности разполагат с характерни белези, които другите не могат да имитират дори и да разбират какъв е техният приност за дейността им. 

В „Основите на корпоративния успех“ Джон Кай защитава позицията, че изключително успешните компании извличат сила от отличителната структура на взаимоотношения между служителите, потребителите и доставчиците. Той обяснява защо продължителността и стабилността в тези връзки е от жизненоважна за намирането на гъвкав и кооперативен отговор на промяната. 

Кай вижда три отличителни способности, които една организация може да придобие, за да създаде допълнителна стойност и конкурентно преимущество:

  • Архитектура – структурата на връзките във и извън компанията със служителите, от една страна, и с потребителите и доставчиците, от друга.
  • Репутация – изградена благодарение на личния опит на потребителите, сигналите за качество, изложенията и безплатните демонстрации, гаранцията, разпространените слухове, асоциацията с други марки и други елементи, които могат да се разглеждат като залози в полза на вашето име.
  • Иновация – новъведенията са способни да се превърнат в успешно конкурентно предимство

Обратно към Аз Управлявам Организацията