Прогрес. Заедно!

Цикъл на Деминг

Цикълът на Деминг, известен още като PDSA или PDCA, е модел за постоянно подобряване на качеството. Той се състои от логическа последователност от четири повтарящи се стъпки за систематично усъвършенстване и учене:

 • Планирай – изпревари промяната. Анализирай и прогнозирай.
 • Пробвай – изпълни плана, предприемайки малки стъпки в контролирана среда
 • Проучи (провери) – прегледай резултатите и си вземи поуки
 • Направи – въведи подобрения процес и го стандартизирай

Ползи от използването на този модел:

 • Постоянство в ежедневната работа на мениджър за вас и за екипът ви
 • Процес на решаване на проблеми
 • Процес на управление на проекти
 • Постоянно развитие
 • Развиване на човешките ресурси
 • Развиване на нови продукти
 • Непрекъснато оценяване на постигнатото

Едуард Деминг успява да въведе модела си в Япония, където постига невероятни резултати. Множество автори приписват на Деминг заслугата за пътя, който Япония извървява от производство на продукти с ниска добавена стойност до едни от най-прецизните и качествени индустрални постижения в света. Това се дължи на дългосрочната визия за качествено развитие, на която Япония се отдава след Втората световна война.

Обратно към Аз Управлявам Организацията