Прогрес. Заедно!

Коефициент на Корпоративна Репутация

ККР моделът е разработен от Харис-Фомбрън като цялостен метод за измерване на фирмената репутация. Той е създаден, за да улови възприятието на всяка заинтересована страна – потребителите, инвеститорите, служителите и др. Този инструмент позволява да се изследват елементите, които създават силна позитивна репутация, както и да се правят сравнения във и между индустриалните отрасли.

Моделът разполага с 6 центъра на репутационна сила, които си разпределят общо 20 отделни атрибута.

Емоционална привлекателност
• Добро усещане спрямо компанията
• Възхищение и уважение към компанията
• Доверие в компанията

Продукти и Услуги
• Добра поддръжка на продукти/услуги
• Високо качество на продукти/услуги
• Разработва иновативни продукти/услуги
• Висока стойност на продукти/услуги

Визия и Лидерство
• Отлично лидерство
• Ясна визия за бъдещето
• Разпознава и се възползва от пазарните възможности

Работна среда
• Добро ръководство
• Добър работодател
• Добри служители

Финансови показатели
• Минало на печеливша компания
• Нисък риск на инвестициите в компанията
• Силни позиции за бъдещ растеж
• Изпреварва конкурентите си

Социална отговорност
• Поддържа добри каузи
• Грижи се за природата
• Отнася се добре с хората

Случайни анкети по тези критерии дават списък с най-разпознаваемите и уважавани компании.

Обратно към Аз Управлявам Организацията