Прогрес. Заедно!

Фази на промяната

Често създаването на стойност изисква да се направят значителни промени. В книгата "A force for change: how leadership differs from management" (1990) Джон Котър заключава, че има 8 причини за провала на процесите на промяна:

 • Позволяване на твърде много задоволство
 • Неуспех в създаването на състоятелна коалиция
 • Разбиране на нуждата от ясна визия
 • Неуспех в ясното предаване на визията
 • Скриване на визията зад изкуствени пречки
 • Не-планиране и не-отбелязване на краткосрочните успехи
 • Обявяване на победа прекалено бързо
 • Не-интегриране на промяната в организационната култура

За да се предотврати правенето на такива грешки, Котър създава следните 8 фази за постигането на промяна:

 • Създаване на чувство за спешност
 • Създаване на стабилна коалиция от заинтересовани страни
 • Развиване на ясна визия
 • Споделяне на визията
 • Опълномощаване на хората да премахват пречките
 • Обезпечаване на краткосрочни успехи с бърз ефект
 • Прегрупиране и продължаване към по-пълна победа
 • Закотвяне на промяната в усещането за работа

Обратно към Аз Управлявам Организацията