Прогрес. Заедно!

Брейнсторминг

Брейнстормингът е полу-структурирана креативна работа в екип, най-често използвана в ситуации на рязка промяна, в които мениджмънтът трябва да натрупа голямо количество идеи за подобрения и иновации. Членовете на екипа са насърчавани да изтъкнат идеи за разрешаване на даден проблем, натрупвайки възможно най-голямо количество предложения дори и някои от тях да са невъзможни. Зад тази дейност стои идеята, че една група от хора може да постигне по-високо ниво на креативност чрез синергия, отколкото всеки един от членовете ѝ поотделно.

Трите основни правила за успешен брейнсторминг са:

  1. Участниците трябва да предложат възможно повече идеи, колкото и щури да са те (няма лоша идея)
  2. Идеите не трябва да бъдат подложени на оценка преди края на сесията (без значение дали тя е положителна или отрицателна)
  3. Участниците трябва да надграждат върху идеите на съекипниците си, създавайки необичайни комбинации и разглеждайки всякакви възможни насоки на работа.

Някои допълнителни съвети за успешна работа:

  • Използвайте опитен (външен) модератор
  • Заявете темата за дискутиране ясно в началото на срещата
  • Не повече от 8-10 участника в една сесия. Ако участниците са повече, разделете ги на две групи и споделете резултатите от работата ми в края
  • Нека някой да записва всичко на лист или в електронна форма
  • Съставете критерии за оценяване на идеите и се придържайте към тях при оценяването
  • Последната стъпка е да се обсъдят начините за прилагане на решението. Ако той не е очевиден, насрочете втора брейнстормингова сесия, за да откриете как.

Брейнстормингът се използва в целия свят в последните 70 години. Неговата ефективност обаче е спорна. Неговото най-добро приложение е в съставянето на богат списък от идеи в краткосрочен план или поне за оценяването на съществуващи идеи. Твърде често обаче ентусиазмът, проявен в такива срещи, изчезва и организацията не се възползва дори и от потенциално успешните идеи.

Обратно към Аз Управлявам Организацията