Прогрес. Заедно!

Стратегия на Синия Океан

Вместо да се конкурират в пределите на съществуващ пазар или да се опитват да откраднат клиенти от съперниците (т.нар. Стратегия на Кървавия/Червения Океан), организациите могат да възприематСтратегия на Синия Океан. Представена в Harvard Business Review от Ким и Моборн (2004), тази стратегия представлява развиване на необезпокоявано пазарно пространство, което да направи конкуренцията без значение.

Според Ким и Моборн конкурирането в пренаселени индустрии не позволява да се разчита на устойчиви силни резултати. Истинските възможности за растеж са в създаването на сини океани, в които организацията се развива без присъствието на конкурентите. 

Разбира се, конкуренцията е от значение, но фокусирайки се нея и на конкурентното преимущество, компаниите не забелязват две много важни и далеч по-доходоносни стратегически насоки:

 • Намиране и развитие на сини океани
 • Експлоатиране и защитаване на сини окени.

В Синия Океан търсенето се създава вместо да се завладява. В това се крият обилни възможности за растеж, който да бъде едновременно доходоносен и бърз.

Има два начина за създаване на сини океани:

 • Да се лансират напълно нови сектори, както eBay направи с онлайн търговете
 • Да се стартира от Червения Океан и да разширят границите на вече съществуваща индустрия

Характеристики на Червения и Синия Океан

Червен Океан

 • Конкуриране в съществуващо пазарно пространство
 • Съревноваване с конкурентите
 • Използване на съществуващото търсене
 • Правене на компромис между стойността и цената
 • Избиране измежду 2 основни подхода: диференциране или лоу-кост.

Син Океан

 • Създаване на необезпокоявано пазарно пространство
 • Дейността на конкурентите няма влияние върху вашата организация
 • Разработване и улавяне на ново търсене
 • Прекратяване на компромиса мижду стойност и цена
 • Възможно комбиниране на диференциране и лоу-кост.