Прогрес. Заедно!

Бенчмаркинг

Бенчмаркингът е систематично сравняване на организационните процеси и резултати, за да се създадат нови стандарти и да се подобрят процесите. Моделите за бенчмаркинг се използват, за да се определи колко добре се справя един бизнес екип, отдел, организация или корпорация спрямо други подобни организации. Често се използват и за подобряване на комуникацията, на бюджетите или за професионалния подход на фирмата / процесите. По принцип продуктивността се оценява спрямо предишни периоди в рамките на същата организация. Това може да бъде добър метод за преценяване на подобрението в работата, но може да се окаже, че въпреки повишаването на резултатите конкуренцията се движи по-бързо. 

Съществуват 4 вида модели за бенчмаркинг:

 • Вътрешен: бенчмаркинг в рамките на компанията, например между отделите
 • Конкурентен: бенчмаркинг на резултатите и процесите с конкурентите на пазара
 • Функционален: бенчмаркинг на подобни процеси в рамките на същата индустрия
 • Общ: сравняване на операциите между несвързани сектори.

Обикновено моделите за бенчмаркинг ползват следните стъпки:

 • Определяне на обхвата / целта
 • Избиране на партньор за бенчмаркинга
 • Определяне на методите за измерване, единици, индикатори и начина на събиране на данни
 • Събиране на данните
 • Анализ на различията 
 • Представяне на резултатите и обсъждане на изводите, както възможностите целите и отделни области да бъдат усъвършенствани
 • Съставяне на планове за подобрения или нови процеси
 • Наблюдаване на прогреса и планиране на съпътстващия бенчмаркинг

Бенчмаркингът е тежка задача, която се нуждае от много отдаденост, за да успее. Случва се проектите за бенчмаркинг да завършат със синдрома „те са различни от нас“, а пък конкурентната среда може да попречи за извличането на нужната информация. Все пак съревноваването с „най-добрия в класа“ е от голямо значение и в идеалния случай трябва да бъде постоянна дейност.

Обратно към Аз Управлявам Организацията